Resulün Doğduğu Gece

“Resulüm! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya: 107)Bir sabah vakti yahudinin biri;
“Hey yahudiler!’’ diye çığlık atarak koşuyordu.
Yahudiler;
“Ne var, bu bağırman nedendir?” dediler o;
“Haberiniz olsun, Ahmed’in yıldızı bu gece doğdu! Ahmed bu gece dünyaya geldi…” diye cevap verdi. Kureyş’den bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu tavaf ederler, develer kesip şarap içerlerdi. Yine o gün, putun yanına vardıklarında, onu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Bu hal üç defa tekrar etti.Bunun üzerine etrafına iyice destek verip diktikleri sırada şöyle bir ses işitildi:
“Bir kimse doğdu yeryüzünde, arz(zemin) harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi yıkıldı.’’İran Kisra’sının sarayının on dört kulesi yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyananKisra ve halkı; bir ses işitti “bu gece biri doğdu Kralların korkudan kalbleri titredi!”
Bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir şeye alamet olduğunu anlaışlardı. Yine o gece, mecusi yani ateşe tapanların bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları aniden söndü. Ateşin söndüğü tarihi kaydettiler. Kisra’nın sarayında kulelerin yıkıldığı geceye rastlıyordu.
O zaman mukaddes sayılan Save gölünün de o gece bir anda suyu çekilip kuruyuvermişti. Şam tarafında bin yıldan beri suyu akmayan ve kurumuş olan Semave nehri vadisi yine o gece dolup taşarak akmaya başladı. O geceden itibaren, şeytan ve cinler artık Kureyş kahinlerine hadiselerden haber vermez oldu. Kehanet sona erdi.
O gece şafak atarken Kâbe’nin yakınında bulunan dedesi Abdulmuttalib’in kulağınada aynı ses fısıldıyordu; “Şu anda oğlun Abdullah’dan bir çocuk dünyaya geldi. Onun varlığı âlemlere rahmettir. Çocuğun adını Muhammed koy” dedi. Bu hadiseler tam Hz. Muhammed aleyhisselamın doğduğu geceye rastlıyordu.
“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle Allah’a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab: 45-46)“Ey insanlar! Size Rabb’inizden KESİN BİR DELİL geldi.” (Nisa: 174)
Kandiliniz Mubarek Olsun

Yorumlar

Bunlarda İlginizi Çekebilir.

Kafam Artık Rahat

Baharda Köyde

Yasama Yürütme Yargı